Vårt fokus

Vårt fokus

Helhet och individuell anpassning

Vi erbjuder kostrådgivning med fokus på helhet och individuell anpassning!
Det innebär att förutom kosten, tittar vi även på faktorer som sömn, stress, träning, kroppssammansättning och socialt välbefinnande när vi gör våran bedömning! Utifrån det skapar vi personliga scheman och tar fram rutiner med fokus på individens behov!

Vårt jobb är att få din hälsa i balans och ge dig de redskap du behöver för att uppnå dina drömmar och mål! För vad är det som kan sätta stopp för att du skall kunna uppfylla dina önskningar? Tillsammans så benar vi ut hur du skall ta dig runt problemen och i slutänden lyckas nå en lösning som du känner dig helt lyrisk över!

Vad handlar det om i ditt fall?

 • arbetssituation
 • livssituation
 • sömn
 • ekonomi
 • kroppsvikt
 • utseende
 • sjukdomar
 • krämpor
 • beroenden
 • missbruk
 • stress…?

Listan kan bli hur lång som helst, och faktum är att alla har vi något vi önskar att få bukt med…


Med en kroppslig och mental balans kan vi nästan uppnå vad som helst… Vår kropp är helt otrolig och många av oss har inte en aning om vart deras begränsningar sitter. Många gånger få vi höra ”det går inte..”, ”du kan inte…”, ”tror du verkligen att det kommer att fungera..”, och sätter våra gränser efter det. Genom att tro på sig själv, lära känna sin kropp och hälsa samt utmana sina gränser och sätta dom på prov så får vi en helt annan självkännedom och klarar många gånger bättre än vad vi någonsin trott!


Alla gånger kanske vi inte når hela vägen fram, men en bra bit närmare kan vi alltid ta oss.
Det kommer att bli en inre resa för ditt mentala men även en yttre resa för din kropp. Denna resa kommer att ta en stund och går inte över på ett litet kick. De största delarna av resan kommer du att få göra själv, men vi kommer, om du vill, att hela tiden finnas med på resans väg och vägleda dig, stötta dig och ge dig de redskap du behöver för att klara de hinder du stöter på och ge dig råd över hur du väljer rätt väg i de olika vägskälen på vägen mot DITT mål!

Vårt mål är att ge dig den kunskap och de redskap du behöver för att klara dig på egen hand när vårt samarbete är avslutat!
Vi vill att du skall känna att du vet vad du skall göra och hur du skall göra för att bibehålla ditt resultat och fortsätta leva med triumf!